ลงทะเบียนอบรม Office 2016 / Office 365

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำบริการ Microsoft Office 365 มาให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 

ทั้งนี้สถาบันได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในหัวข้อ

"office 2016 และ office 365 สำหรับภาคการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ "

เพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรม

- บริการ Download ชุด Office ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี ณ ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2559

- อบรม "office 2016 และ office 365 สำหรับภาคการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ "

   download ตารางการอบรม

  สำหรับนักศึกษา

  รอบที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2559 และ รอบที่ 2 วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 

  เวลา: 09.00-16.00 น. สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

  สำหรับ คณาจารย์และบุคลากร

  รอบที่ 1 วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559  

  เวลา: 09.00-16.00 น. สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

 ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 โทรศัพท์ 02-727-3249***

Loading...
Loading...