ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2564 10 พฤศจิกายน 2564 152
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 กันยายน 2564 676
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2563 09 กันยายน 2564 350
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 11 สิงหาคม 2564 2471
แนวปฏิบัติการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2564 671
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2563 และ 1/2564 ฉบับที่ 2 22 มิถุนายน 2564 607
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2563 และ 1/2564 18 พฤษภาคม 2564 339
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 15 ตุลาคม 2563 101
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2563 25 เมษายน 2564 426
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 03 มีนาคม 2564 434
Loading...
Loading...