ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 02 สิงหาคม 2565 42
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2565 16 กรกฎาคม 2565 74
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 06 กรกฎาคม 2565 14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 มิถุนายน 2565 138
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2564 09 มิถุนายน 2565 128
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2564 04 เมษายน 2565 223
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 28 เมษายน 2565 116
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2564 10 พฤศจิกายน 2564 186
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2564 04 เมษายน 2565 326
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2565 432
Loading...
Loading...