ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2565 15 กันยายน 2565 47
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2564 10 สิงหาคม 2565 115
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 02 สิงหาคม 2565 128
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2565 16 กรกฎาคม 2565 116
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 06 กรกฎาคม 2565 31
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 มิถุนายน 2565 169
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2564 09 มิถุนายน 2565 155
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2564 04 เมษายน 2565 257
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 28 เมษายน 2565 135
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2564 10 พฤศจิกายน 2564 209
Loading...
Loading...