บริการ Help desk

สำนักได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับบริการต่าง ๆ ที่สำนักได้จัดให้ นอกจากนี้หากต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือต้องการติดตั้ง การใช้งานเครือข่ายไร้สาย สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาที่งาน Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9  ได้ตามวันเวลาการให้บริการดังนี้

  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.
  • เสาร์ - อาทิตย์ เวลา  08.30 - 17.30 น.
  • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่สถาบันประกาศงดการเรียนการสอน

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ผู้ใช้แจ้งโดยโทรศัพท์มา เจ้าหน้าที่ Help desk จะส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบปัญหาโดยตรงเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่อไป

โทรศัพท์ติดต่อ : (662) 727-3777

Loading...
Loading...