NIDA Mobile Application

NIDA Mobile Application เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบหรือสารสนเทศต่างๆบนอุปกรณ์พกพา ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างสถาบันกับบุคลากรและนักศึกษา

 mobileApp602

บริการต่างๆสำหรับนักศึกษามีดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว
     แสดง ประวัติ ข้อมูลที่สำคัญ และสถานะต่างๆ ของนักศึกษา

  2. ส่วนงานบริการตนเองของนักศึกษา :
     ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบจองทรัพยากร

  3. ส่วนงานการแจ้งเตือนและรับข่าวสารที่สำคัญ : 
     ข้อมูลตารางกิจกรรมของสถาบัน การแจ้งเตือนสถานการณ์ สถานะของการขอเอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

*นักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ NetID เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

 Download คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

 

Install NIDA Mobile Application 

 

android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

Install > http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/android

 

ios

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

Install > http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/ios 

 

 Download คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

 

หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 โทร. (662) 727-3777

 

 

 

Loading...
Loading...