พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)

ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน) 

ในวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1อาคารสยามบรมราชกุมารี

 


07022557-mou-true-1

 

 

 

07022557-mou-true-2

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

 

 

07022557-mou-true-3

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

 

 

07022557-mou-true-4

บรรยากาศ พิธีลงนาม

 

 

Loading...
Loading...