สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

นางศิวพร สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักมอบของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

Loading...
Loading...