ทำไมต้องมี NetID ?

NetID คืออะไร

 NetID คือบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ เมื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน

ตัวอย่าง NetID เช่น

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ( @stu.nida.ac.th สำหรับนักศึกษา)

 

 

NetID ใช้ทำอะไรได้บ้าง 

• สามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาได้

• สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบันได้

• สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 ได้

• สามารถพิมพ์งานโดยผ่านระบบโควตาการพิมพ์ในห้องปฎิบัติการได้

• สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารการพัฒนาได้

• สามารถเข้าใช้งานระบบจองทรัพยากรได้

• สามารถเข้าใช้บริการ Microsoft Office365 ได้

 

 

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือลืมรหัสผ่าน

Loading...
Loading...