บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 

สามารถใช้งานได้ที่ portal.office.com

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ ได้นำบริการ Microsoft Office365 มาให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ซึ่งมีบริการต่างๆ ดังนี้

• Mail - เครื่องมือสื่อสารในรูปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อที่ 50 GB

• Calendar - ปฏิทินการนัดหมายต่างๆ

• People - ข้อมูลรายชื่อของเพื่อน ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้างรายบุคคล (Create Contact) หรือ รายกลุ่ม (Create Group)

• Newsfeed - ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

• OneDrive - พื้นที่เก็บข้อมูลบน cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล 1TB ต่อบัญชีผู้ใช้

• Site - สร้างไซต์ส่วนตัวหรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่ม

• Office Online - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ผ่านหน้าเว็บได้ เช่น Word, Excel , PowerPoint 


การเข้าใช้งาน

- นักศึกษาเข้าใช้งานด้วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถใช้งานได้ตลอดไปแม้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว

- บุคลากรเข้าใช้งานด้วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- สามารถใช้งานได้ที่ 
portal.office.com

-- คู่มือการใช้งานเบื้องต้น --


กรณีที่ลืมหรือต้องการเปลียน Password 
 สามารถไปแก้ไขได้ที่  https://ams.nida.ac.th
เข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

Loading...
Loading...