ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 115
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 114
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2562 19 ธันวาคม 2562 197
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 403
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 246
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 2/2562 30 กันยายน 2562 315
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2562 30 กันยายน 2562 456
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2562 23 กันยายน 2562 235
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์(กรณีพิเศษ) 12 มิถุนายน 2562 85
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 สิงหาคม 2562 379
Loading...
Loading...