ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่  1  Computer  Literacy  (กรณีพิเศษ) ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

ผลสอบ

5320511002

พระมหานพพร  ญญาคุตตฺสิริ  (ระรินทร์)

ผ่าน

5410611041

Mr.Saleumxay  Nambouth

ผ่าน

     
Loading...
Loading...