ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (15 ก.ค. 63) 07 พฤษภาคม 2563 440
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2562 และ 1/2563 07 พฤษภาคม 2563 385
การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 18 มีนาคม 2563 142
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 08 มีนาคม 2563 260
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 08 มีนาคม 2563 179
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 338
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 426
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2562 19 ธันวาคม 2562 329
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 529
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 362
Loading...
Loading...