ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 17 กันยายน 2563 9
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2563 17 กันยายน 2563 125
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2562 19 ธันวาคม 2562 93
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2562 19 ธันวาคม 2562 122
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 สิงหาคม 2563 249
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 15 กรกฎาคม 2563 183
การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (15 ก.ค. 63) 07 พฤษภาคม 2563 636
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2562 และ 1/2563 07 พฤษภาคม 2563 728
การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 18 มีนาคม 2563 194
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 08 มีนาคม 2563 330
Loading...
Loading...