ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2563 02 กุมภาพันธ์ 2564 100
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2563 13 ธันวาคม 2563 297
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 01 พฤศจิกายน 2563 359
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 15 ตุลาคม 2563 55
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2563 13 ตุลาคม 2563 375
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ (กรณีพิเศษ) 17 กันยายน 2563 72
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2563 17 กันยายน 2563 400
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2562 19 ธันวาคม 2562 214
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2562 19 ธันวาคม 2562 220
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 สิงหาคม 2563 365
Loading...
Loading...