ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การเลื่อนการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 18 มีนาคม 2563 35
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 08 มีนาคม 2563 133
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 08 มีนาคม 2563 112
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 278
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 345
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2562 19 ธันวาคม 2562 254
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 442
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 05 พฤศจิกายน 2562 283
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 2/2562 30 กันยายน 2562 334
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2562 30 กันยายน 2562 484
Loading...
Loading...