IT Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง “ธุรกรรมออนไลน์ ใครว่ายาก”

โดย สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่  23  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2554
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก  ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

itforum1001

วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณราเมศ โสดารัตน์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

 

 

itforum1002

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

itforum1003

บรรยากาศภายในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นจำนวนมาก

itforum1004

บรรยากาศภายในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นจำนวนมาก

itforum1005

กิจกรรมด้านหน้าให้ผู้เข้ารับฟังได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล

itforum1006

กิจกรรมด้านหน้าให้ผู้เข้ารับฟังได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล

 

Loading...
Loading...