IT Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง เปิดโลกใหม่..สังคมออนไลน์

โดย สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
วันอังคารที่  20  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2553
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา

itforum01

วิทยากรที่มาให้ความรู้ คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ คุณศยานันท์ ใยอ่อน และอาจารย์ ดร.วรรณภา มหามณีรัตน์ 

itforum02

IT Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง เปิดโลกใหม่..สังคมออนไลน์

itforum03

มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากรภายในสถาบัน บุคคลภายนอก และน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย

itforum04

มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากรภายในสถาบัน บุคคลภายนอก และน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย

itforum05

กิจกรรมหน้างานให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุก และรับของรางวัล

itforum06

บรรยากาศการเข้าร่วมฟังเสวนา

itforum07

ทีมงานคุณภาพ

 

Loading...
Loading...