อบรม หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 804 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 8  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA โดย มี ผศ.เชิญโชค ศรขวัญเป็นวิทยากร   

 

 

 


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

ให้แก่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

 ให้แก่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

 

 

 

 

 

สัมนาประจำปีการศึกษา 2557

 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักเทคโนโลยีสานสนเทศ ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ITC on Tour

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม “ITC on Tour” เพื่อแนะนำระบบสารสนเทศใหม่ๆที่สถาบันจะนำมาใช้ในปีต่อไป ได้แก่ Office 365  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการด้านเครือข่าย wifi ภายในสถาบัน ณ สำนักสิริพัฒนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

นางสาวอรวรรณ สุขยานี เข้ารับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม”

นางสาวอรวรรณ สุขยานี บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ  เข้ารับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม” สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อบรม สร้างแอพ iOS และ Android ด้วย PhoneGap 3.5

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของสำนัก หลักสูตร “การสร้างแอพ IOS และ Android ด้วย PhoneGap 3.5”  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  15 คน

 

วิทยากร : คุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

 

Loading...
Loading...