คู่มือการตั้งค่า WIFI บนอุปกรณ์มือถือ

  

NIDA_Staff  และ  NIDA_Staff  by true :  บนระบบปฏิบัติการ iOS

 

pdfดาว์นโหลด [.pdf]                            
 1. ไปที่  Settings  >  Wi-Fi   2. เลือก SSID : NIDA_Staff หรือ NIDA_Staff  by true   

 

 

 
       
3. ใส่ Username@nida และ Password  แล้วเลือก  Join   4. เลือก Accept เพื่อยืนยัน  
     
       
5. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏเครื่องหมาย  ดังรูป      
     
       

 

 

NIDA_Staff  และ  NIDA_Staff  by true :  บนระบบปฏิบัติการ Android

 

pdfดาว์นโหลด [.pdf]                            
 1. ไปที่  Settings  >  Wi-Fi   2. เลือก SSID : NIDA_Staff หรือ NIDA_Staff  by true   

 

 

 
       
3. ใส่ Username@nida และ Password  แล้วเลือก  เชื่อมต่อ   4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏข้อความ "เชื่อมต่อแล้ว"  
     
       
     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Loading...
Loading...