ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน 22 พฤษภาคม 2557 391
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (เดือนพฤษภาคม 2557) 23 เมษายน 2557 589
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2/2556 28 มีนาคม 2557 395
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (เดือนมีนาคม 2557) 23 มีนาคม 2557 432
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 18 มีนาคม 2557 502
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 10 มีนาคม 2557 865
ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาสถาบัน เพื่อช่วยดูแลห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และช่วยปฎิบัติงาน Helpdesk 13 กุมภาพันธ์ 2557 561
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (เดือนกุมภาพัธ์ 2557) 31 มกราคม 2557 533
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2557 385
Loading...
Loading...