ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Helpdesk และ Lab staff จำนวนหลายอัตรา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 24 มกราคม 2560 616
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560) 01 ธันวาคม 2559 336
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (ตุลาคม 2559) 04 ตุลาคม 2559 330
ประกาศ เปลี่ยนเวลาให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 16 กันยายน 2559 345
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (สิงหาคม 2559) 15 สิงหาคม 2559 322
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2/2558 25 เมษายน 2559 574
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (พฤษภาคม 2559) 25 เมษายน 2559 398
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (เมษายน 2559) 30 มีนาคม 2559 412
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2/2558 29 มีนาคม 2559 443
ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควต้าการพิมพ์งาน (มีนาคม 2559) 02 มีนาคม 2559 384
Loading...
Loading...