ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562   วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

                                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม 2562   วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562    ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563  วันหยุดเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2563   เนื่องจากมีการจัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ของสถาบัน

วันที่ 3 มกราคม 2563   เนื่องจากมีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ของสถาบัน

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...