ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน พฤศจิกายน 2562 

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562   เนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจร

ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...