ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน  กรกฎาคม 2562 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาส วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...