ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน  พฤษภาคม 2562 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๙ ของสถาบัน

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...