ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน  กุมภาพันธ์ 2562 

วันอังคารที่ 12 – วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดให้บริการเฉพาะห้อง Walk in Lab เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาประจำปี

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...