ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

วันที่  5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...