ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน สิงหาคม 2561 

วันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น. เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาประจำปี

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...