ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน กรกฎาคม 2561 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...