ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน พฤษภาคม 2561 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันพืชมงคล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...