ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน เมษายน 2561 

วันที่ 6 เมษายน 2561 เนื่องจากเป็นวันจักรี 

วันที่ 11 เมษายน 2561 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น.

วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประเพณีสงกรานต์

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...