ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา   

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...