เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Helpdesk และ Lab staff จำนวนหลายอัตรา 

 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาของสถาบันเพื่อช่วยควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และช่วยปฏิบัติงาน Helpdesk จำนวนหลายอัตรา จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดบริการ Helpdesk สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารดาวน์โหลด)

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...