ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้   

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เนื่องจากเป็น วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.

ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็น วันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็น วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๘ ของสถาบัน

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...