ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันปิยมหาราช

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...