ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ระหว่างการจัดสัมมนาประจำปี

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน 

ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐  ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาประจำปี

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...