ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาประจำปี

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

  ดาวน์โหลดประกาศ ช่วงการจัดสัมมนาประจำปี[.pdf]

Loading...
Loading...