ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

  ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...