ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันจักรี 

ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.

ในวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น ประเพณีวันสงกรานต์ 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...