เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Helpdesk และ Lab staff จำนวนหลายอัตรา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาของสถาบัน

เพื่อช่วยควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และช่วยปฏิบัติงาน Helpdesk จำนวนหลายอัตรา จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบ 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดบริการ Helpdesk

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 
 
Loading...
Loading...