ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนธันวาคม๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็น วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็น ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็น วันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการจัด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๗ ของสถาบัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...