ประกาศ  การเปลี่ยนเวลาให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอแจ้ง เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

วันธรรมดาเปิดให้การตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -17.30 น.

Loading...
Loading...