ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑.วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันฉัตรมงคล

๒.วันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ

๓.วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙   วันพืชมงคล

๔.วันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันวิสาขบูชา

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...