ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑.วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙เนื่องจากมีการจัดสัมมนาของสำนัก

๒.วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๙วันจักรี

๓.วันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.

๔.วันที่  ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ประเพณีวันสงกรานต์

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...