ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันมาฆบูชา

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...