ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารนราธิป วันที่ 7 เม.ย. 58 (17.00 - 19.00 น.)

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอาคารนราธิป ทุกท่าน

            เนื่องจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อาคารนราธิป  ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.  ระหว่างที่ดำเนินการจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบเครือข่ายไร้สายได้เป็นบางช่วงเวลา 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading...
Loading...