ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้

๑.วันพุธที่  ๔   มีนาคม  ๒๕๕๘           วันมาฆบูชา

๒.วันพุธที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘          ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...