ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  น. เนื่องจากเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๕ ของสถาบัน

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...