เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกท่าน

เนื่องจากการมีการทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ ระหว่างวงจรอินเทอร์เน็ตหลัก (UniNet) กับ วงจรอินเทอร์เน็ตสำรอง (true)  ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้เป็นระยะ  ส่วนระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เชื่อมต่อภายในสถาบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading...
Loading...