ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  ดังนี้

๑. วันจันทร์ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗        วันฉัตรมงคล

๒. วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗        วันพืชมงคล

๓. วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗   วันวิสาขบูชา

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...