ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาสถาบัน เพื่อช่วยดูแลห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และช่วยปฎิบัติงาน Helpdesk จำนวนหลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดบริการ Helpdesk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 pdfใบสมัครสำหรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ [.pdf]

Loading...
Loading...