ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗  ดังนี้
๑. วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗       วันมาฆบูชา
๒. วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  
 ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการสอบจัดระดับความรู้ ความสามารถทางการการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...