ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางสาวอรวรรณ สุขยานี เข้ารับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม” 18 กันยายน 2557 1194
อบรม สร้างแอพ iOS และ Android ด้วย PhoneGap 3.5 28 สิงหาคม 2557 647
อบรม พัฒนาทักษะการออกแบบและผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์ 21 สิงหาคม 2557 786
IT Forum ครั้งที่ 13 : Becoming an IT specialist 08 สิงหาคม 2557 1093
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 05 สิงหาคม 2557 643
มหกรรม KM Forum 2557 01 สิงหาคม 2557 777
ประชุม พัฒนากระบวนงานของกลุ่ม IT 23 กรกฎาคม 2557 621
อบรม การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิตอลในองค์กร 22 กรกฎาคม 2557 774
แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 กรกฎาคม 2557 881
อบรม การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word และเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร 17 กรกฎาคม 2557 807
อบรม การประยุกต์ใช้ Cloud service สำหรับงานเอกสาร 25 มิถุนายน 2557 872
อบรม "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน" 29 เมษายน 2557 842
รางวัลหน่วยงานดีเด่นปี ๒๕๕๖ ด้านการจัดทำเว็บไซต์ 01 เมษายน 2557 756
อบรม "การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint " 01 เมษายน 2557 777
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ 18 มีนาคม 2557 495
อบรม "การเลือกหัวข้อจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง" 24 กุมภาพันธ์ 2557 527
ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT ม.มหิดล 17 กุมภาพันธ์ 2557 879
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 10 กุมภาพันธ์ 2557 621
ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT - RMUTT 27 มกราคม 2557 924
แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ธันวาคม 2556 577
Loading...
Loading...