ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 22 มกราคม 2559 464
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และ 4 19 มกราคม 2559 534
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 22 ธันวาคม 2558 274
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 26 พฤศจิกายน 2558 360
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business 31 สิงหาคม 2558 285
IT Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ” 27 สิงหาคม 2558 278
NIDA Knowledge Forum 2258 14 สิงหาคม 2558 334
อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล 13 สิงหาคม 2558 311
อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล Microsoft Word 2010 03 สิงหาคม 2558 415
อบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 04 เมษายน 2558 653
อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certificate) 30 มีนาคม 2558 835
อบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 26 มีนาคม 2558 1074
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3 05 มีนาคม 2558 647
อบรม โปรแกรม Turnitin และโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2558 635
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2558 660
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2558 808
อบรม หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 03 กุมภาพันธ์ 2558 936
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ 22 มกราคม 2558 925
สัมนาประจำปีการศึกษา 2557 29 ตุลาคม 2557 577
ITC on Tour 23 กันยายน 2557 558
Loading...
Loading...