ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 22 มกราคม 2559 641
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และ 4 19 มกราคม 2559 714
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 22 ธันวาคม 2558 379
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 26 พฤศจิกายน 2558 522
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business 31 สิงหาคม 2558 357
IT Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ” 27 สิงหาคม 2558 379
NIDA Knowledge Forum 2258 14 สิงหาคม 2558 407
อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล 13 สิงหาคม 2558 399
อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล Microsoft Word 2010 03 สิงหาคม 2558 554
อบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 04 เมษายน 2558 737
อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certificate) 30 มีนาคม 2558 998
อบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 26 มีนาคม 2558 1232
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3 05 มีนาคม 2558 747
อบรม โปรแกรม Turnitin และโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2558 719
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2558 809
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2558 897
อบรม หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 03 กุมภาพันธ์ 2558 1094
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ 22 มกราคม 2558 1211
สัมนาประจำปีการศึกษา 2557 29 ตุลาคม 2557 665
ITC on Tour 23 กันยายน 2557 662
Loading...
Loading...